Catalogus: Opnamen radio en televisie
  Catalogus: Opnamen radio en televisie  
i
Sippy Tichelaar; Maria de Groot (1937-)
Ynterview mei Maria de Groot oer har gedichtestien yn Wâldsein en lêst it gedicht foar / Sippy Tichelaar
Uitzenddatum: 05-03-2007

Catalogus        Beluister


Sippy Tichelaar; Jetske Bilker (1960-); Koos Tiemersma (1952-)
Ynterview mei Jetske Bilker oer hoe't sy bergen ferset nei oanlieding fan it boekewikegeskink 'Mind games' skreaun troch Koos Tiemersma / Sippy Tichelaar
Uitzenddatum: 02-03-2007

Catalogus


Sytse Jansma (1980-); Sito Wijngaarden (1979-); Arjan Hut (1976-); Elmar Kuiper (1969-); Albertina Soepboer (1969-); Tsead Bruinja (1974-); Sandy Pearlman
Muzykkollum fan Arjan Hut oer Sandy Pearlman; Ynterview mei Albertina Soepboer oer har nije bondel 'Kearsinne' en lêst in gedicht; Ynterview mei Tsead Bruinja oer syn nije bondel 'Bang voor de bal' en lêst in gedicht; Ynterview mei Elmar Kuiper oer syn nije bondel 'Ut namme fan mysels' en lêst in gedicht; Ynterview mei Elmar Kuiper, Albertina Soepboer en Tsead Bruinja oer dichtsjen / presintaasje: Sytse Jansma en Sito Wijngaarden
Uitzenddatum: 01-03-2007

Catalogus        Beluister (Hut)        Beluister (Soepboer)        Beluister (Bruinja)        Beluister (Kuiper)        Beluister (Bruinja, Kuiper en Soepboer)


Dirk de Bood; Corrie Joosten; Klaes; Tsjisse Hettema (1955-)
'Poétisch Leeuwarden', dichters over Leeuwarden met: Corrie Joosten, Klaes en Tsjisse Hettema / rezjy: Dirk de Bood
Uitzenddatum: 25-02-2007

Catalogus        Bekijk (Joosten)        Bekijk (Klaes)        Bekijk (Hettema)


Sippy Tichelaar; Willem Hemstra; Willem Schoorstra (1959-); Koos Tiemersma (1952-)
Ynterview mei Willem Hemstra oer it fyftich jier bestean fan it doarp Wytgaard; Ynterview mei Willem Schoorstra oer hoe't hy bergen ferset nei oanlieding fan it boekewikegeskink 'Mind games' skreaun troch Koos Tiemersma / Sippy Tichelaar
Uitzenddatum: 01-03-2007

Catalogus        Beluister (Hemstra)        Beluister (Schoorstra)


Albertes Johannes Mulder (1949-); Hepke Hiemstra; Albert Zeldenrust
Wetters yn Boarnsterhim hawwe har âlde nammen weromkrigen, mei kommintaar fan Bertus Mulder, Hepke Hiemstra en Albert Zeldenrust
Uitzenddatum: 28-02-2007

Catalogus        Bekijk


Tresoar, 2019