Catalogus: Opnamen radio en televisie
  Catalogus: Opnamen radio en televisie  
i
Klaas Jansma (1949-)
['De goede stad' skreaun troch Geert Mak, útj. Atlas; 'Van jagers en vissers' skreaun troch Jan van der Laan, útj. Gielstra Makkum] / besprek troch Klaas Jansma
Uitzenddatum: 12-03-2007

Catalogus        Beluister (Mak)        Beluister (Van der Laan)


Arjan Hut (1976-)
[Kollum fan Arjan Hut 'Bûtensteanders'/ door Arjan Hut]
Uitzenddatum: 12-03-2007

Catalogus        Beluister


Sytse Jansma (1980-); Sito Wijngaarden (1979-); Elmar Kuiper (1969-); Grytsje Schaaf (1979-)
Elmar Kuiper lêst foar út syn deiboek; Grytsje Schaaf lêst kollum 'It net leuke postlaadsje' / presintaasje: Sytse Jansma en Sito Wijngaarden
Uitzenddatum: 08-03-2007

Catalogus        Beluister (Kuiper)        Beluister (Schaaf)


Jan Kuipers
Reportaazje oer it weromsetten fan de klok yn de tsjerketoer fan Seisbierrum mei Jan Kuipers
Uitzenddatum: 06-03-2007

Catalogus        Bekijk


Klaas Jansma (1949-)
['We vieren het pas als iedereen terug is' skreaun troch Johan van der Wal, útj. Van Wijnen; 'Mind Games' skreaun troch Koos Tiemersma, útj. Fiese Pers Boekerij] / besprek troch Klaas Jansma
Uitzenddatum: 05-03-2007

Catalogus        Beluister (Van der Wal)        Beluister (Tiemersma)


Johan Steendam
Ynterview mei Johan Steendam oer de ynscande fotosamling fan it Fries Bataljon by Tresoar
Uitzenddatum: 05-03-2007

Catalogus        Beluister


Tresoar, 2019