Omschrijvinge van familiƫn in Friesland, 1744, dl.2
  Omschrijvinge van familiĆ«n in Friesland, 1744, dl.2  
 
inhoud
Menaldumadeel
Franekeradeel
Barradeel
Baarderadeel
Hennaarderadeel
Wonseradeel
Wymbritseradeel
Hemelummer Oldevaart
Het Bildt
Klik op afbeelding voor groot formaat


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Tresoar, 2019