Omschrijvinge van familiƫn in Friesland, 1744, dl.1
  Omschrijvinge van familiĆ«n in Friesland, 1744, dl.1  
 
inhoud
 
korte inhoudt
Leeuwarderadeel
Ferwerderadeel
Westdongeradeel
Oostdongeradeel
Kollumerland c.a.
Dantumadeel
Achtkarspelen
Tietjerksteradeel
Smallingerland
Idaarderadeel
Rauwerderhem
Klik op afbeelding voor groot formaat


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Tresoar, 2019