Atlas Schotanus, 1718 zwart wit
  Atlas Schotanus, 1718 zwart wit  
 
Kaarten:
Achtkarspelen
Aengwirden
Baarderadeel
Barradeel
Dantumadeel
Doniawerstal
Ferwerderadeel
Franekeradeel
Friesland
Gaasterland
Haskerland
Hemelumer Oldeferd en Noordwolde
Hennaarderadeel
Het Bildt
Idaarderadeel
Kollumerland en Nieuw Kruisland
Leeuwarderadeel
Lemsterland
Menaldumadeel
Oostdongeradeel
Ooststellingwerf
Opsterland
Rauwerderhem
Schoterland
Smallingerland
Tietjerksteradeel
Utingeradeel
Westdongeradeel
Weststellingwerf
Wonseradeel
Wymbritseradeel

Om deze pagina te bekijken heb je een Flash Player nodig.
Als de pagina niet meteen laadt, heb je waarschijnlijk geen Flash 6 op de computer ge´nstalleerd. Dit programma kun je hier downloaden.

Tresoar, 2019