Onderwijzersboekjes Friesland
  Onderwijzersboekjes Friesland  
i
Gemeenten
 
Inleiding
Achtkarspelen
Baarderadeel
Het Bildt
Dantumadeel
Doniawerstal
Ferwerderadeel
Franeker
Franekeradeel
Gaasterland
Haskerland
Heerenveen
Hemelumer Oldephert
Hennaarderadeel
Idaarderadeel
Kollumerland cs
Leeuwarden
Leeuwarderadeel
Menuldumadeel
Oostdongeradeel
Ooststellingwerf
Opsterland
Rauwerderhem
Weststellingwerf
Wonseradeel
Wymbritseradeel

Om deze pagina te bekijken heb je een Flash Player nodig.
Als de pagina niet meteen laadt, heb je waarschijnlijk geen Flash 6 op de computer genstalleerd. Dit programma kun je hier downloaden.


Volledige afbeelding

Tresoar, 2019