Emigranten brieven

Emigranten die eenmaal in het land van bestemming waren aangekomen onderhielden vaak een uitvoerige briefwisseling met de achtergebleven familieleden en vrienden.
Eén van die correspondenties maakt deel uit van het archief van de familie Hoogland, dat bij Tresoar berust. Het betreft brieven uit de jaren 1898-1940 van emigranten in Amerika aan Sjouke Johannes Hoogland, een welgestelde, doopsgezinde boer in St. Annaparochie.

De originele brieven zijn gedigitaliseerd en op deze website te bekijken. Daarnaast zijn van alle teksten vertalingen beschikbaar in het Engels. Deze zijn gemaakt door Nel Prins-Serier te Emmen, die daarbij hulp heeft gekregen van Neal Buteyn (Oostburg WI) in de Verenigde Staten.

Niets van de vertalingen mag worden gepubliceerd zonder voorafgaande toestemming van Nel Prins-Serier (nelserier@tele2.nl).

Kijk hier voor andere bronnen voor onderzoek naar emigratie.